Project Description

میز تشریفات

در این مکان رویایی و مجلل، تلفیقی از سنگ و چوب و گل و گیاه و نور با یک طراحی منحصر به فرد اجرای با شکوه ترین مراسم خود را بر پا نمایید. این میزها در دو تیپ آمیتیس و آناهیتا بسته به فصل و نوع گل ها ارئه می گردد.