Project Description

پتانک

پتانک یک رشته ورزشی جذاب و مفرح تمرکزی و مهارتی است که در دو بخش قهرمانی و همگانی در دنیا برگزار می گردد.

این رشته زیر مجموعه رشته های شششششششش می باشد که دارای فدراسیون جهانی و همچنین مسابقات جهانی است. داشتن قوانین ساده این رشته ورزشی باعث شده است که خیلی از افراد جذب این رشته مهیج شوند. پتانک در مزرعه قوها در یک زمین استاندارد طراحی گردیده و برای مهمانان مقیم بصورت رایگان در نظر گرفته شده است.

زمان بازی پناتک 9:00 تا 13:00 و 16:00 تا 19:00 می باشد.

سایر افراد نیز می توانند با رزرو قبلی از این بازی مفرح استفاده نمایند.