باشگاه ورزرشی2019-07-03T10:19:39+03:30

Project Description

سالن ورزشی

امکانات باشگاه ورزشى شامل بیلیارد، پینگ پونگ، فوتبال دستى و دارت مزرعه قوها، همه روزه از ساعت 8 تا 24 در اختیار گردشگران مقیم قرار دارد.

WhatsApp chat