مینی گلف2019-07-03T10:20:00+03:30

Project Description

مینی گلف

زمین هاى مینى گلف مزرعه قوها و امکانات مربوطه، همه روزه صبح ها از 9 تا 13 و بعد از ظهر ها از 16 تا 18 براى گردشگران مقیم در دسترس است.

WhatsApp chat