Project Description

اتاق کنفرانس

مجموعه گردشگرى مزرعه قوها، با دارا بودن سالن کنفرانس امکان برگزارى سمینار براى شما را فراهم کرده است. در صورت تمایل مى توانید از خدمات ما در زمینه برگزارى ایونت و سمینار استفاده کنید.